====== Regulamento xeral dos costavales ====== ===== Índice de contidos ===== - [[definicion_de_termos|Definición de termos]] - [[uso_dos_costavales|Uso dos costavales en troca de produtos ou servizos]] - [[como_conseguir_costavales|Maneiras de conseguir costavales]] - [[xestion_dos_costavales|Xestión do sistema dos costavales]] - [[conversion_dos_costavales_a_euros|Conversión dos costavales a euros]] - [[respaldo_dos_costavales|Respaldo dos costavales]] - [[prevision_de_situaciones_externas|Previsión de situacións externas que poidan afectar á convertibilidade e respaldo en euros dos costavales]] - [[seguridade|Seguridade dos vales]] - [[caducidade_e_cunhaxe|Caducidade e cuñaxe periódica]] - [[modificacions_do_regulamento|Modificacións a este Regulamento]] ===== Acerca deste regulamento ===== O presente regulamento define as normas de uso do **sistema de vales comerciais de desconto** coñecido como **//costavales//** (también abreviados neste regulamento como //cv//). A referencia para calquera interpretación no seu uso será a última versión deste documento que estea en cada momento publicada no sitio web [[http://www.Costavales.com]]. A utilización dos costavales en calquera das formas aquí descritas implica a aceptación deste conxunto do normas. ===== Outros ===== Este Regulamento limítase a delimitar as normas de uso e as condicións que aceptan os participantes no sistema dos //cv//, debendo complementarse co [[definicion_de_termos|CASCv]] para o caso das entidades aceptadoras. Para calquera outro tipo de información, exemplos de utilización, outras maneiras de conseguilos, beneficios sociais e vantaxes particulares do seu uso, etc. deberán as persoas interesadas consultar este sitio de Internet ([[http://www.Costavales.com]]) ou [[contacto|poñerse en contacto coa ACv]]. //Costavales// é unha marca rexistrada da [[Asociación Costavales]]. Para calquera consulta, vai para a sección de [[contacto|Contacto]].