Asociación Costavales

É a entidade encargada da dirección, control e xestión do sistema de vales aquí descrito.

Organización sen ánimo de lucro creada en 2015, impulsada pola Asociación de Empresarios de Santa Comba e adicada á xestión e potenciación do sistema dos costavales.