Regulamento xeral dos costavales

Índice de contidos

Acerca deste regulamento

O presente regulamento define as normas de uso do sistema de vales comerciais de desconto coñecido como costavales (también abreviados neste regulamento como cv). A referencia para calquera interpretación no seu uso será a última versión deste documento que estea en cada momento publicada no sitio web http://www.Costavales.com.

A utilización dos costavales en calquera das formas aquí descritas implica a aceptación deste conxunto do normas.

Outros

Este Regulamento limítase a delimitar as normas de uso e as condicións que aceptan os participantes no sistema dos cv, debendo complementarse co CASCv para o caso das entidades aceptadoras. Para calquera outro tipo de información, exemplos de utilización, outras maneiras de conseguilos, beneficios sociais e vantaxes particulares do seu uso, etc. deberán as persoas interesadas consultar este sitio de Internet (http://www.Costavales.com) ou poñerse en contacto coa ACv.

Costavales é unha marca rexistrada da Asociación Costavales.

Para calquera consulta, vai para a sección de Contacto.