Segunda cuñaxe dos Costavales

  • 0
Anverso do billete de 1 costavale (ESPÉCIME)

Segunda cuñaxe dos Costavales

Tags : 

Os Costavales terán que cuñarse durante este mes de xuño

Durante o seu período de validez, cada Costavale deberá ser periódicamente levado a cuñar á Asociación Costavales.

O vale ten polo seu reverso un espazo para lle estampar un cuño cada 6 meses, sen coste algún. Os vales que non teñan os seus cuños ao día non serán válidos a efectos de troca nin a efectos de convertibilidade a euros.

sellocostavaleweb

 Tal e como se recolle no regulamento, calquera particular ou entidade posuidora de Costavales que deixara pasar a data de cuñaxe periódica, e para que o vale volva a ter validez, deberán pagar unha taxa do 10 % do valor nominal do vale.


Deixa un comentario

A que esperas para usares os costavales ti tamén?